Raportări Agenţia pentru Protecţia Mediului

Obligaţia de a ţine evidenţa deşeurilor generate

 Conform legislaţiei în vigoare din România, toate companiile publice sau private au obligaţia de a ţine evidenţa deşeurilor generate şi de a depune raportul anual la Agenţiile de mediu pe format fizic, de hârtie.

În funcţie de activitatea desfăşurată şi de condiţiile menţionate în actele de reglementare, operatorii economici sunt obligaţi să pregătească o serie de raportări lunare, semestriale sau anuale la Agenţia pentru Protecţia Mediului din raza căreia îşi desfăşoară activitatea.

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM) se află în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi are atribuţii privind implementarea legislaţiei şi politicilor de mediu la nivel naţional şi local, precum şi de raportare către Agenţia Europeană de Mediu.

În vederea facilitării raportărilor către Agenţia Europeană de Mediu, ANPM a dezvoltat o platformă “eform”  - formularul online de înregistrare - Sistemul Integrat de Mediu sau SIM cum este el denumit.


Doriti consultanţă în domeniul protecţiei mediului? 

GREEN ENVIRO SOLUTIONS De asemenea, pentru orice activitate care are nevoie de acte de reglementare emise de către Agenţiile de mediu, înainte de a fi depuse documentaţiile specifice, trebuie să fie înregistrate în Sistemul Integrat de Mediu (eform SIM).

După înregistrarea în SIM, se accesează secţiunea pentru care se face raportarea pe site-ul ANPM. În funcţie perioada de raportare, Agenţiile de mediu informează operatorii economici când se deschide sesiunea de raportare a datelor înregistrate pe format de hârtie la APM.

Înregistrarea trebuie realizată individual pentru fiecare punct de lucru/amplasament/locaţie a unui operator economic sau pentru persoane fizice, după caz.

 

Ce sancţiuni riscă agenţii economici care nu respectă prevederile legale privind raportările către Agenţia pentru Protecţia Mediului?

 

• Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei, pentru persoane juridice, lipsa evidenţei stricte a substanţelor şi preparatelor periculoase precum şi nefurnizarea informaţiilor şi datelor cerute de autoritatea competentă pentru protecţia mediului;

• Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, pentru persoane juridice, lipsa evidenţei rezultatelor şi raportarea autorităţii competente pentru protecţia mediului a rezultatelor automonitorizării emisiilor poluante, conform prevederilor actelor de reglementare;

• Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei lipsa evidenţei deşeurilor generate;

• Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 7.500 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice lipsa evidenţei şi a raportarii uleiurilor proaspete consumate, precum şi a uleiurilor uzate generate/colectate/valorificate/eliminate.

Mai multe despre legislaţia specifică raportărilor periodice către Agenţia pentru Protecţia Mediului aflaţi pe pagina noastră cu noutăţi legislative sau scriindu-ne pe adresa de contact şi adresând întrebările dvs. direct specialiştilor noştri.

Tipuri de raportări către Agenţia pentru Protecţia Mediului


Raportare deseuri generate

Raportarea deseurilor, conform autorizatiei de mediu

Afla mai multe

Raportare deseuri in SIM

Raportare in Sistemul Integrat de Mediu a deseurilor

Afla mai multe

Raportare uleiuri uzate

Raportare uleiuri uzate sintetice, minerale, semisintetice

Afla mai multe

Raportare DEEE-uri la APM

Raportarea deseurilor electrice si electronice

Afla mai multe


Aveţi nevoie de consultanţă în domeniul protecţiei mediului?


Raportare acumulatori uzati

Raportarea anuala a acumulatorilor uzati colectati

 Afla mai multe

Raportare anvelope uzate

Raportari cu privire la gestionarea anvelopelor uzate

Afla mai multe

Monitorizare factori de mediu

Raportari monitorizarea factorilor de mediu

Afla mai multe

Raportare cantitati ambalaje

Raportare anuala a cantitatilor de ambalaje

Afla mai multe