Raportarea semestrială a uleiurilor uzate

Specialiștii noștri în gestiunea deșeurilor și servicii de mediu se ocupă de întreaga procedură legală pe care fiecare firmă sau companie ce generează deșeuri din categoria uleiurilor uzate trebuie să o îndeplinească.

Gestiunea uleiurilor uzate, servicii complete:

  • identificarea categoriilor de uleiuri uzate;
  • codificarea uleiurilor uzate;
  • monitorizarea cantităților de ulei achiziționat și consumat;
  • monitorizarea uleiurilor uzate generate;
  • întocmirea documentației pentru raportările periodice;
  • depunerea rapoartelor privind uleiurile uzate la APM și la SIM.

Prima oră de consultanţă de mediu gratuită!

Cauţi o firmă de consultanţă de mediu? Green Enviro Solutions îţi oferă servicii de mediu complete alături de garanţia unor preţuri corecte!

Uleiurile uzate sintetice, minerale sau semisintetice sunt considerate deșeuri periculoase pentru mediul înconjurator. Acestea nu trebuie evacuate în rețeaua publică de canalizare. Gestionarea uleiurilor uzate trebuie să se facă cu multă responsabilitate față de mediul înconjurator. Un singur litru de ulei uzat poate polua cu substanțe periculoase un milion de litri de apă potabilă.
Legislația obligă la întocmirea unei evidențe stricte pentru aceste categorii de uleiuri uzate, ce trebuie raportată semestrial la Agenția pentru Protecția Mediului de către orice generator de uleiuri uzate, în conformitate cu Hot. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate. Uleiurile uzate trebuie încadrate și codificate în conformitate cu Hot. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv pe cele periculoase. Specialiștii, pe baza fișelor cu date de securitate ale uleiurilor sintetice, minerale sau semi-sintetice, identifică fiecare categorie de ulei uzat, codifică uleiurile uzate și țin evidența atât a cantităților de ulei proaspăt achiziționat și consumat, cât și pe cea a uleiurilor uzate generate. Raportarea uleiurilor uzate generate de către operatorii economici se realizează și în Sistemul Integrat de Mediu, împreună cu alte categorii de deșeuri generate.

Raportări anvelope uzate

Raportări cu privire la anvelopele uzate colectate

Afla mai multe

Raportare baterii, acumulatori

Raportarea anuală a bateriilor și acumulatorilor uzați colectați în anul anterior

Afla mai multe

Raportare DEEE-uri colectate

Raportarea anuală la APM a DEEE-urilor colectate

Afla mai multe

Consultanţă de mediu? Green Enviro Solutions!