Raportarea deșeurilor generate către Agenția pentru Protecția Mediului

 

Green Enviro Solutions vă oferă servicii complete de gestionare a deșeurilor și raportări către Agentia pentru Protectia Mediului (APM). Aveți la dispoziție un consultant dedicat, specializat în managementul deșeurilor, care vă va ajuta în toate procedurile ce țin de gestionarea și raportarea deșeurilor:

 

  • identificarea și clasificarea deșeurilor generate conform codurilor unice prevăzute de lege;
  • întocmirea evidențelor cantităților și tipurilor de deșeuri generate;
  • identificarea colectorilor autorizați de deșeuri;
  • încheierea de contracte avantajoase cu colectorii autorizați de deșeuri;
  • întocmirea documentelor și a rapoartelor prevăzute de lege, privind deșeurile generate;
  • efectuarea raportărilor - depunerea rapoartelor anuale la Agenția pentru Protecția Mediului.
Raportarea deșeurilor generate către Agenția pentru Protecția Mediului se face anual, dacă nu se specifică altceva în autorizația de mediu și se referă la cantitatea de deșeuri generate în urma activității desfășurate de către agenții economici. Fiecare companie trebuie să-si identifice deșeurile, să le clasifice după codurile de 6 cifre din legea care reglementează gestiunea deșeurilor și să țină o evidență a gestiunii a acestora. Se identifică colectorii autorizați de deșeuri ce acționează în proximitate sau a celor care oferă condiții mai avantajoase și se încheie contracte cu cei selectați. Contractele cu colectorii autorizați de deșeuri trebuie să acopere toate tipurile de deșeuri generate de către companie, ținându-se evidența cantitătilor de deșeuri predate. În anumite condiții, poate fi necesară și întocmirea evidenței lunare a deșeurilor generate, în conformitate cu legislația în vigoare, iar la finalul anului se depune raportarea anuală a gestiunii deșeurilor la sediul Agenției pentru Protecția Mediului, în numele companiei respective, fiind îndeplinită, astfel, o cerință din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor.

 

Doriti consultant specializat in managementul deseurilor? Green Enviro Solutions va ofera servicii de mediu specializate!