Raportare în SIM a deșeurilor generate și/sau colectate

SIM - Sistemul Integrat de Mediu - reprezintă un sistem online de raportare a cantităților de deșeuri generate, dezvoltat de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în vederea facilitării raportării ulterioare către Uniunea Europeană a deșeurilor gestionate pe teritoriul țării.

În funcție de tipul activității desfășurate de către compania dvs., în SIM se completează anumite secțiuni specifice.

Pentru generatorii de deșeuri se completează secțiunea PRODES – Statistica deșeurilor, cantitățile de deșeuri generate din activitate și predate către colectorii autorizați de deșeuri. De asemenea, sunt importante stocurile de deșeuri de la început de an și sfârşit de an.

Raportarea în SIM este o activitate care necesită cunoştinţe de specialitate şi încadrarea corectă a operaţiunilor şi deşeurilor generate. Cu siguranţă, nu este o activitate pe care poate să o desfăşoare orice angajat, după terminarea orelor de program. 

De aceea, Green Enviro Solutions vine în întâmpinarea nevoilor sutelor de clienţi care au încredere în noi şi pentru care efectuăm toate operaţiunile de raportare în conformitate cu legislaţia specifică şi la timp. 

Pentru colectorii de deșeuri, raportarea în SIM necesită o muncă laborioasă care depinde și de cantitățile de deșeuri intrate, tratate - după caz, valorificate, eliminate – după caz. Pentru colectorii de deșeuri – în funcție de categoriile de deșeuri autorizate pentru colectare, se completează în SIM diferite subdomenii cum ar fi: subdomeniul ambalaje (anexa 3), subdomeniul statistica deseurilor – chestionar COL/TRAT și chestionar TRAT. Poate completa în SIM toate secțiunile ce se aplică tipului de activitate desfășurat de societatea clientului, procedura prin care contribuie la raportarea deșeurilor către UE, îndeplinind o cerință a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.

Specialiştii Green Enviro Solutions îndeplinesc sarcinile specifice si preiau responsabilităţile respectării prevederilor de mediu pentru sute de clienţi care au încredere în serviciile prestate de noi. 

Consultanţă de mediu? Green Enviro Solutions!

 

Acum ştii la cine să apelezi - specialiştii de mediu de la Green Enviro Solutions se asigură ca firma ta, indiferent de mărime, număr de angajaţi sau cifră de afaceri anuală, să îndeplinească obligaţiile specifice de mediu şi să nu întâmpine nicio problemă în timpul controalelor Gărzii de Mediu. De altfel, ne asumăm prin contract întreaga responsabilitate a respectării legislaţiei de mediu.