Conform legislatiei in vigoare din Romania, toate companiile producatoare sau importatoare din Romania, au obligatia de a tine evidenta ambalajelor, obligatie reglementata prin OUG nr 38/2016 pentru modificarea si completarea legii nr 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.  

Astfel, atat importatorii de produse ambalate cat si producatorii de ambalaje de desfacere au la dispozitie doua metode de a se conforma dispozitiilor legale ce revin protectiei mediului:

 • Prin transfer de responsabilitate catre o Organizatie de Transfer de Responsabilitate (OTR), licentiata;  
 • Individual, prin gestionarea deseurilor de ambalaje rezultate de la ambalajele proprii care se introduce pe piata nationala;

Indiferent de metoda aleasa, operatorii economici trebuie sa atinga cel putin tintele minime de reciclare stabilite pentru fiecare tip de material de ambalare, precum si tintele globale de reciclare si valorificare aplicabile intregii cantitatii de ambalaj introdus pe piata.

Cum va ajuta OTR-urile daca  introduceti in piata nationala ambalaje?  

 

Simplu: OTR-urile preiau intreaga responsabilitate ce revine firmei dvs., aceea de a recicla si valorifica deseurile de ambalaje in numele firmei dvs. Aici se transmit lunar informatii privind cantitatea de ambalaje introdusa pe piata si, de asemenea se primesc rapoartele lunare de îndeplinire a obiectivelor de reciclare si valorificare a deseurilor de ambalaje.

Telefon ECO SynergyConform legislatiei in vigoare, legea nr 249/2015, obiectivele anuale pentru valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie şi, respectiv, reciclarea deşeurilor de ambalaje, se impart astfel, pe categorii:

 • 60% din greutate pentru sticla;                   
 • 60% din greutate pentru hartie/carton;
 • 50% din greutate pentru metal;
 • 22,5% din greutate pentru plastic, luandu-se in considerare doar materialul sub forma de plastic;
 • 15 % din greutate pentru lemn.

În cazul neîndeplinirii obiectivului anual de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje (60% din greutatea totala a ambalajelor introduse in piata nationala), se plateste o penalitate de 2 lei/kg pentru diferenta dintre obiectivul anual si obiectivul efectiv realizat de catre operatorii economici responsabili.

Atentie! Daca reprezentantii Fondului de Mediu constata, intr-un control fiscal pentru ultimii 5 ani de activitate, ca firma dvs nu a valorificat conform legii ambalajele, atunci se stabilesc sumele de plata retroactive, pana la data controlului.

In plus, agentii economici au obligatia, pe langa reciclarea si valorificarea deseurilor de ambalaje, sa declare catre AFM cantitatile de anvelope, emisii, ecotaxa si uleiuri uzate.

 

Va doriti o firma specializata care sa preia intreaga responsabilitate ce revine firmei dvs., aceea de a recicla si valorifica deseurile de ambalaje? Nimic mai simplu! 

Green Enviro Solutions recomanda ECO Synergy - singurul OTR cu acoperire nationala

Orice societate care ofera consultanta de mediu este si OTR?     

 

Nicidecum! Orice organizatie de transfer de responsabilitate, pentru licentiere, trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

 • depunerea la dosarul de autorizare ca OTR a unui cazier fiscal din care sa rezulte ca societatea nu a savarsit fapte fiscale, vamale sau de natura financiara;
 • depunerea la dosarul de autorizare ca OTR a unui certificat de atestare fiscala pentru certificarea lipsei datoriilor la bugetul statului;
 • depunerea la dosarul de autorizare ca OTR a unei dovezi care sa ateste faptul ca actionarii societatii sunt operatori economici care se incadreaza strict in limitele articolului 16 din Legea 249/2015;
 • depunerea dovezii ca societatea este inregistrata ca si contribuabil la Administratia Fondului de Mediu.

Abia dupa indeplinirea acestor conditii se poate elibera o licenta de functionare ca OTR iar toate aceste verificari nu fac altceva decat sa certifice faptul ca toti operatorii de acest tip sunt societati serioase, care prezinta incredere.care preiau de la producatori si importatori obligatia privind responsabilitatea ambalajelor introduse in piata si, in cazul neindeplinirii obiectivului anual de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, vor plati penalitatea de 2 lei/kg pentru diferenta dintre obiectivul anual si obiectivul efectiv realizat de catre operatorii economici responsabili afiliati OTR-ului.

 

Pentru transferul responsabilitatii in domeniul ambalajelor si deseurilor de ambalaje, apelati la specialistii ECO Synergy!