Ce presupun serviciile complete de gestiune a deșeurilor în domeniul construcțiilor oferite de Green Enviro Solutions:

  • Aveți la dispoziție un consultant dedicat, specializat în servicii de mediu, cu Certificat de Specialist în managementul deșeurilor, cod COR325713;
  • Dosar de mediu dedicat companiei dvs.; veți avea un dosar propriu de managementul deșeurilor, ce cuprinde identificarea, clasificarea și raportarea diferențiată a tipurilor de deșeuri generate
  • Raportări ANPM; întocmirea raportului anual de managementul deșeurilor, depunerea acestuia la Agenția pentru Protecția Mediului;                                                                                                                         
  • Consultanță pentru identificarea prestatorilor de servicii autorizați pentru preluarea deșeurilor pe categorii;     
  • Urmărirea trasabilității deșeurilor generate;                           

Doriţi consultanţă de mediu specializată pe domeniul construcţiilor?

Noile modificări legislative în domeniul protecției mediului aduc noi obligații pentru constructori. Conform art 14 alin (3) din OUG 68/2016, titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construcţie şi/sau desfiinţări au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, până la 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere, care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE."
GREEN ENVIRO SOLUTIONS preia responsabilitatea privind întocmirea evidenței gestiunii deșeurilor pentru locația dvs., în conformitate cu Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor și HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

Alte servicii

Declaratii de mediu. Raportare ambalaje Fondul de Mediu. Bilant COV-uri. Alte servicii mediu

Afla mai multe

Managementul deșeurilor

Gestionarea deșeurilor, colectarea și reciclarea deșeurilor

Afla mai multe

Raportări AFM

Consultanță, raportări Administrația Fondului pentru Mediu

 Afla mai multe

Doriţi consultanţă de mediu? Solicitaţi ACUM o ofertă de la Green Enviro Solutions!