Managementul deșeurilor. Servicii de mediu specializate

Prin externalizarea serviciilor de management al deșeurilor către o firmă specializată în servicii de mediu, se asigură atât garanția respectării legislației în vigoare, cât și găsirea și aplicarea celor mai eficiente soluții pentru eficientizarea costurilor companiei tale.

Serviciile de mediu pe care vi le oferim:

  • Preluarea întregii responsabilități privind respectarea legislaţiei
  • Identificarea problemelor specifice
  • Clasificarea corectă a deșeurilor
  • Colectarea deșeurilor
  • Pregătirea documentelor și efectuarea raportărilor obligatorii

 Intreaba ACUM un specialist de mediu care sunt prevederile legale ce se aplică firmei pe care o reprezinţi!


Responsabil managementul deșeurilor

 

Responsabilul cu managementul deșeurilor are expertiza și experiența necesare preluării RĂSPUNDERII gestionării deșeurilor. Complexitatea legislației specifice managementului deșeurilor necesită cunoștinte specifice în domeniu, precum identificarea corectă a codurilor prezentate în HG 856/2002 – unde se regăsesc peste 800 de coduri formate din 6 cifre.

Responsabilul cu managementul deşeurilor pe care ţi-l punem la dispoziţie este specialist în legislaţia de mediu şi are experienţa necesară pentru ca firma ta să respecte toate prevederile legale şi sa treacă excelent peste orice control al Gărzii de Mediu.

Ai nevoie de un responsabil de mediu pentru care să preia managementul deșeurilor pentru compania ta? Indiferent de specificul activităţii sau mărimea firmei pe care o reprezinţi, îţi punem la dispoziţie o persoană dedicată şi cu experienţă în domeniu!

Preluarea responsabilității
Legea prevede ca persoana desemnată ca responsabilă pentru activitatea de gestiune a deșeurilor să fie instruită în domeniu. Acest responsabil poate să fie desemnat fie printr-un angajat instruit, fie de o terță persoană specializată. În cazul externalizării serviciilor de mediu, firma specializată în protecția mediului va pune la dispoziție personal calificat în managementul deșeurilor, cu experiență în domeniu.
Identificarea problemelor
Un specialist în gestionarea deșeurilor și servicii de mediu se va deplasa la sediul firmei clientului, eventual și la toate punctele de lucru, pentru a identifica activitățile generatoare de deșeuri și modul de gestionare al acestora (ex. modul de depozitare al deșeurilor, etichetarea recipientelor etc.)
Clasificarea deșeurilor
Conform Legii 211 din 2011 deșeurile pot fi: - periculoase: explozive, oxidante, inflamabile, iritante, nocive, toxice, cancerigene, corozive, infecțioase, mutagene, sensibilizante, toxice pentru reproducere, ecotoxice; - nepericuloase : deșeuri biodegradabile, deșeuri de ambalaje, deșeuri menajere. Astfel, legea obligă la clasificarea deșeurilor în mod individual. În conținutul HG 856/2002 se regăsește lista completă a tipurilor de deșeuri, iar pentru fiecare tip de deșeu este alocat un cod unic format din 6 cifre. Se identifică activitatea din care poate proveni deșeul, apoi se verifică sub-capitolul din lege ce tratează activitatea respectivă, iar în final se stabilește tipul de deșeu, împreună cu codul unic aferent tipului de deșeu.
Colectarea deșeurilor
În urma analizei și a recomandării colectorilor autorizați, ce vor prelua deșeurile generate, se identifică necesarul de recipiente pentru colectarea selectivă a deșeurilor generate, selecție ce include cel puțin deșeurile din hârtie, sticlă, plastic, metal și cele menajere, urmând apoi etichetarea corespunzătoare a recipientelor de colectare a deșeurilor, în conformitate cu prevederile legale.
Pregatirea actelor și predarea raportărilor
Specialistul în servicii de mediu și managementul deșeurilor întocmește dosarul cu toate actele referitoare la managementul deșeurilor generate de firma sau compania respectivă, documente ce sunt solicitate de către organismele de control ale statului. Acest dosar cuprinde identificarea, clasificarea și raportarea diferențiată a tipurilor de deșeuri generate, contractele cu colectorii, autorizațiile de mediu ale acestora, evidența lunară și raportările, precum și registrul intern de evidenta a deșeurilor predate. Conform HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, art. 6-8 - deșeurile trebuie încadrate corect, identificate prin codurile unice prevăzute în lege și în funcție de activitatea desfășurată. De asemenea, se întocmește și se predă, conform legii, raportarea anuală, semestrială, trimestrială sau lunară către Agenția pentru Protecția Mediului și anual către Agenția Națională pentru Protecția Mediului în Sistemul Integrat de Mediu. Procesul de gestionare a deșeurilor poate include și alte etape, în funcție de activitatea economică pe care agentul economic o desfășoară. Prin urmare, pot fi necesare rapoarte de activitate, studii speciale privind optimizarea costurilor de eliminare a deșeurilor, precum și instruirea personalului.

Respectăm cu rigurozitate atât principiile ce se aplică în Uniunea Europeană și în România: Prevenirea generării deșeurilor prin îmbunătățirea procedeelor de producție, prin orientarea către produse „verzi” Reciclarea și reutilizarea – se încurajează recuperarea materialelor reciclabile. Reducerea cantităților de deșeuri eliminate prin depozitarea deșeurilor – cand materialele componente din deșeuri nu mai pot fi recuperate, deșeurile trebuie distruse sau depozitate prin metode cât mai sigure pentru sănătatea mediului.

Pentru a avea succes în protejarea mediului, este firesc să fie abordată problema deșeurilor, iar Uniunea Europeană pune la dispoziție acte juridice și legislative, pe care statele membre trebuie să le respecte și să le aplice. În domeniul deșeurilor, normele specifice sunt cele pentru colectarea, reciclarea sau tratarea si distrugerea sau eliminarea finală a acestora.

Gestionarea deșeurilor, colectarea, reciclarea sau tratarea și distrugerea deșeurilor

În funcție de complexitatea activității economice pe care o societate o desfășoară, problema deșeurilor comportă un grad diferit de dificultate. Apare ca firească necesitatea gestionării deșeurilor, iar Legea 211 din 2011 privind regimul deșeurilor prevede ca fiecare firmă să desemneze un responsabil, care să se ocupe de managementul deșeurilor. Se precizează, de asemenea, ca acest responsabil să fie instruit în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv în gestiunea deșeurilor periculoase, prin urmarea și absolvirea de cursuri de specialitate.

Conceptul de „managementul deșeurilor” se referă la operațiunile ce trebuie desfășurate după apariția deșeurilor. Într-o accepțiune mai largă, acesta se referă și la activități de prevenire a apariției deșeurilor și de minimizare a costurilor.

Responsabil managementul deșeurilor

Responsabilul cu managementul deșeurilor are expertiza și experiența necesare preluării RĂSPUNDERII gestionării deșeurilor. Complexitatea legislației specifice managementului deșeurilor necesită cunoștinte specifice în domeniu, precum identificarea corectă a codurilor prezentate în HG 856/2002 – unde se regăsesc peste 800 de coduri formate din 6 cifre.

Cine suntem

Consultanta de mediu. Servicii privind protectia mediului

Află mai multe

Raportare ambalaje

Raportare anuală a cantităților de ambalaje introduse în piață

 Află mai multe

Acord ape uzate

Acord de preluare ape uzate (accept de evacuare ape uzate)

Află mai multe