Legislaţia de mediu – prevederi legale privind protecţia mediului şi sancţiuni

Legislaţia de mediu stabileşte ca primordială aplicarea unei ierarhii a deșeurilor, ierarhie prin care se eficientizează acțiunile de generare și gestionare a deșeurilor, reducându-se astfel efectele negative asupra mediului și a sănătății populației.

 • prevenirea generării de deșeuri;
 • pregătirea pentru reutilizare;
 • reciclarea deșeurilor;
 • alte operaţiuni de valorificare (valorificarea energetică);
 • eliminarea deșeurilor.

Cei mai mulţi dintre agenţii economici se vor întalni doar cu primele trei acţiuni ierarhizate de legislaţia de mediu. Totuşi, ca şi companie specializată în consultanţa de mediu, avem numeroşi clienţi care parcurg toate etapele, datorită specificului activităţii lor.

garantia calitatii

Legislaţia de mediu clasifică deșeurile ca periculoase sau nepericuloase, în funcție de compoziția chimică a acestora

După proveniență, deșeurile sunt de 3 tipuri:

 • deșeuri municipale și asimilabile,
 • deșeuri sanitare,
 • deșeuri de producție.

Green Enviro Solutions - consultanţă de mediu

Doreşti să întrebi un specialist de mediu ce prevederi legale se aplică firmei pe care o reprezinţi?

Evidența și gestiunea deșeurilor este reglementată prin Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată in 2014.

Legea 211/2011 reglementează măsurile cu caracter obligatoriu pentru protecția mediului și a sănătății populației, prin acțiuni de eficientizare a folosirii resurselor, precum și de prevenire sau de reducere a efectelor adverse ale generării deșeurilor.

Colectarea selectivă a deșeurilor: valorificarea deșeurilor este obligatorie, conform legislației de mediu, iar pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii și deținătorii de deșeuri trebuie să colecteze separat următoarele categorii: hârtie, metal, plastic și sticlă.

Totodată, este interzisă amestecarea deșeurilor periculoase cu alte tipuri de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

Toate persoanele fizice și juridice au obligația de a depune raportările specifice, prin operatorii economici autorizați, către autoritățile publice teritoriale pentru protecția mediului.

Colectarea deșeurilor este efectuată prin servicii specializate de către operatori economici autorizați.

Legea 195/2005 privind protecția mediului prevede:

 • obligația de a nu degrada mediul prin depozitări necontrolate de deșeuri de orice fel; nerespectarea se sancționează cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei;
 • obligația de a funcționa cu respectarea prevederilor autorizației de mediu pentru activitățile care fac obiectul procedurilor de reglementare a protecției mediului; nerespectarea se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei).

Legea 211/2011 prevede:

 • obligația privind persoana responsabilă cu managementul deșeurilor; lipsa responsabilului de mediu se sancționează cu amendă de la 15.000 lei până la 30.000 lei;
 • colectarea separată a deșeurilor din hârtie, metal, plastic și sticlă; legea dipune, pentru nerespectare, amenzi de la 20.000 lei la 40.00 lei;
 • interzicerea abandonării deșeurilor și depozitarea în locuri neautorizate; amenda pentru nerespectare este de la 20.000 lei până la 40.000 lei.

Legea 249/2015:

 • reglementează gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje; ambalajele se pot introduce pe piață numai cu respectarea unor prevederi clare prevăzute de lege;
 • prevede ca operatorii economici să folosească un sistem de identificare și marcare a ambalajelor.

HG 856/2002 intrată în vigoare din 2007, cu o formă consolidată în 12 august 2016, statuează ca obligatorie ținerea evidenței gestiunii deșeurilor de către agenții economici, pentru fiecare deșeu în parte; nerespectarea acestor prevederi este amendată de la 3.000 până la 7.500 lei.

HG. 235/2007 pentru colectarea selectivă a deșeurilor reglementează colectarea separată, stocarea și predarea uleiurilor uzate în vederea reciclării; amenda pentru nerespectarea regimului uleiurilor uzate este de la 7.500 lei până la 10.000 lei.

HG 1061/2008 interzice transportarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase cu mijloace de transport neautorizate; nerespectarea se sancționează cu amendă de la 15.000 lei până la 30.000 lei.

HG.1132/2008:

 • dispune predarea separată a deșeurilor de tip baterii și acumulatori, în vederea reciclării; amenda prevăzută pentru nerespectare este de la 5.000 lei până la 7.500 lei;
 • interzice eliminarea deşeurilor de tip baterii, acumulatori industriali şi auto prin depozitare în depozite de deşeuri sau prin incinerare; amenda este de la 25.000 lei până la 30.000 lei.

Ai nelămuriri în ceea ce priveşte legislaţia de mediu?

Nu ştii ce obligaţii legale are compania pe care o reprezinţi si doreşti să obţii mai multe detalii de la un specialist?

Sună ACUM la 0785 285 717 şi programează o oră de consultanţă GRATUITĂ cu unul dintre specialiştii de mediu ai Green Enviro Solutions!

Legi, hotărâri de guvern, ordonanțe de urgență ce reglementează piața deșeurilor:

Ordonanta de urgenta 48/2017

Ordonanta de urgenta 68/2016 (*modificată*)

Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*)

Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 (*actualizată*)

Hotărârea nr. 235 din 7 martie 2007

Hotărârea nr. 1.061 din 10 septembrie 2008

Hotărârea nr. 349 din 21 aprilie 2005 (*actualizata*)

Hotărârea nr. 856 din 16 august 2002 (*actualizata*)

Hotărârea nr. 1.132 din 18 septembrie 2008 (*actualizata*)

Ordonanța de Urgență nr. 5 din 2 aprilie 2015

Ordonanța de Urgență nr. 38 din 28 iunie 2016

Ordonanța de Urgență nr. 39 din 28 iunie 2016

Ordonanța de Urgență nr. 74 din 2018

Vrei să intri în legătură cu unul dintre specialiştii Green Enviro Solutions pe probleme de legislaţie de mediu?