Anexa 2 - Formular de expeditie/transport deseuri periculoase

 

Anexa nr. 2: Formular de expeditie/transport deseuri periculoase este parte integranta din Hotararea nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase de pe teritoriul Romaniei.

Hotararea nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase de pe teritoriul Romaniei aproba procedura de reglementare si control al transportului deseurilor periculoase si nepericuloase, prevazute in HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

Anexa nr. 2: Formular de expeditie/transport deseuri periculoase este utilizat pentru deseurile periculoase pentru o cantitate mai mica / mai mare de 1t/an. Acest tip de formular nu necesita aprobarea pentru o cantitate mai mica de 1t/an, dar pentru o cantitate mai mare de 1 t/an este necesara aprobarea Agentiei pentru Protectia Mediului din raza careia se afla destinatarul deseurilor periculoase. Conform prevederilor Hotararii nr. 1061/2008, orice destinatar al deseurilor periculoase este obligat sa depuna la Agentia pentru Protectia Mediului acest formular, semnat si stampilat.

 

Anexa 2 - Declaratie pentru livrarea uleiurilor uzate 

 

Anexa nr. 2: Declaratie pentru livrarea uleiurilor uzate este parte integranta din Hotararea nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

Hotararea nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate aproba reglementarea activitatilor de gestionare a uleiurilor uzate inclusive a filtrelor de ulei uzat pentru evitarea efectelor negative asupra sanatatii populatiei si asupra mediului.

Operatorii economici (generatori) care genereaza uleiuri uzate vor trebui sa livreze aceste uleiuri uzate insotite de declaratii pe propria raspundere (Anexa nr. 2) catre operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau eliminare a uleiurilor uzate. De asemenea, generatorii de uleiuri uzate sunt obligati sa pastreze evidenta privind uleiul proaspat consumat, precum si cantitatea, calitatea, provenienta, localizarea si inregistrarea stocarii si predarii uleiurilor uzate si sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului cantitatile respective.

In vederea raportarii semestriale si anuale a cantitatilor de uleiuri uzate, va prezentam doua tipuri de raportari acceptate de catre Agentiile pentru Protectia Mediului, pe care le puteti descarca de mai jos.

Tabelul nr. 1 – Generatori tip service auto va trebui completat de catre operatorii economici (care presteaza activitati de tip service auto – indiferent daca detin sau nu Autorizatie de mediu). Acesta contine informatii legate de tipurile de ulei achizitionat si utilizat, cantitatile consumate, cantitatile de ulei uzat generate pentru fiecare tip de ulei utilizat si cantitatile de filtre uzate generate sunt necesare a fi raportate, atat semestrial cat si anual.

 

Generatori Service-uri si PFA Tab 1

 

Tabelul nr. 2 - Generatori de uleiuri uzate – alte activitati exceptand service-urile auto va trebui completat de catre operatorii economici care fac schimbul de ulei mineral, sintetic, semisintetic in cadrul activitatii lor. Acesta contine informatii legate tipurile de ulei achizitionat si utilizat, cantitatile consumate si cantitatile de ulei uzat generat pentru fiecare tip de ulei utilizat si este necesar a fi raportate atat semestrial cat si anual.

 

Generatori Tab 2

 

Doresti consultanta de mediu pentru firma ta? Apeleaza ACUM la GREEN ENVIRO SOLUTIONS!