Ai un control de la Garda de Mediu?

 

Green Enviro Solutions te ajută să te conformezi legislației de protecție a mediului si sa treci cu bine peste orice control din partea Garzii de Mediu sau a altor autoritati competente in verificarea respectarii legislatiei de mediu!

Serviciile de mediu pe care le oferim:

 

  • Preluarea întregii responsabilități
  • Identificarea problemelor
  • Clasificarea corectă a deșeurilor
  • Colectarea deșeurilor
  • Pregătirea documentelor și efectuarea raportărilor

Ai un control de la Garda de Mediu sau alte autoritati?

Contacteaza-ne!

Prin externalizarea serviciilor de managementul deșeurilor către o firmă specializată în servicii de mediu, se asigură atât garanția respectării legislației în vigoare, cât și găsirea și aplicarea celor mai eficiente soluții.

Obligațiile privind evidenţa gestiunii deşeurilor

Conform legii, producătorii de deşeuri, deţinătorii de deşeuri, comercianţii şi brokerii, operatorii economici care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor au obligația de a ține la zi o evidenţă a gestiunii deşeurilor, pentru fiecare tip de deşeu și să o transmită Agenției de Protecția Mediului de care aparține.

Evidenţa gestiunii deşeurilor se raportează anual, conform modelelor prevăzute în anexa 1 a HG 856/2002, cu completările ulterioare.

Noi preluăm rolul responsabilului de mediu!

Cum vă ajută responsabilul cu managementul deșeurilor

Responsabilul cu managementul deșeurilor are expertiza și experiența necesare preluării RĂSPUNDERII gestionării deșeurilor. Complexitatea legislației specifice managementului deșeurilor necesită cunoștinte specifice în domeniu, precum identificarea corectă a codurilor prezentate în HG 856/2002 – unde se regăsesc peste 800 de coduri formate din 6 cifre.

Raportări lunare, semestriale sau anuale la Agenţia pentru Protecţia Mediului

În funcţie de activitatea desfăşurată şi de condiţiile menţionate în actele de reglementare, operatorii economici sunt obligaţi să pregătească o serie de raportări lunare, semestriale sau anuale la Agenţia pentru Protecţia Mediului din raza căreia îşi desfăşoară activitatea.

Raportări lunare, semestriale sau anuale la Agenţia pentru Protecţia Mediului

În funcţie de activitatea desfăşurată şi de condiţiile menţionate în actele de reglementare, operatorii economici sunt obligaţi să pregătească o serie de raportări lunare, semestriale sau anuale la Agenţia pentru Protecţia Mediului din raza căreia îşi desfăşoară activitatea.

Raportare în SIM a deșeurilor generate și / sau colectate

De asemenea, pentru orice activitate care are nevoie de acte de reglementare emise de către Agenţiile de mediu, înainte de a fi depuse documentaţiile specifice, trebuie să fie înregistrate în Sistemul Integrat de Mediu (eform SIM).

În funcție de tipul activității desfășurate de către compania dvs., în SIM se completează anumite secțiuni specifice.
Pentru generatorii de deșeuri se completează secțiunea PRODES – Statistica deșeurilor, cantitățile de deșeuri generate din activitate și predate către colectorii autorizați de deșeuri. De asemenea, sunt importante stocurile de deșeuri de la început de an și sfârsit de an.

Ne asumăm responsabilitățile tale de mediu
și le garantăm 100%!