Autorizaţii de mediu

 

Green Enviro Solutions, firmă specializată în servicii de mediu, asigură toate demersurile necesare pentru obţinerea Autorizaţiei de mediu:

 • Identificarea codurilor CAEN specifice activităţii clientului, pentru stabilirea necesităţii Autorizaţiei de mediu;
 • Identificarea Autorităţii pentru Protecţia Mediului cu atribuţii în emiterea Autorizaţiei de mediu respective;
 • Întocmirea documentaţiei tehnice necesare pentru obţinerea Autorizaţiei de mediu (fişa de prezentare, declaraţii);
 • Înregistrarea societăţii comerciale în Sistemul Integrat de Mediu de pe site-ul ANPM – secţiunea reglementări;
 • Publicarea anunţurilor specifice de mediu;
 • Identificarea neconformităţilor privind protecţia mediului legate de amplasament;
 • Reprezentarea societăţii în relaţia cu Agenţia pentru Protecţia Mediului şi cu autorităţile de control;
 • Activităţi de monitorizare a calităţii mediului, solicitate prin Autorizaţia de mediu: identificarea laboratoarelor acreditate în vederea efectuării analizelor de apă, aer, sol, zgomot şi vibraţii.
Legislaţia de mediu este destul de vastă, iar domeniile de activitate sunt variate. Unele activităţi pot genera un impact semnificativ asupra mediului, altele pot avea o influenţă redusă (de exemplu, o activitate care generează numai deşeuri, cum ar fi un service auto). Legislatia de mediu prevede că numai pentru anumite coduri CAEN este necesară solicitarea unei Autorizaţii de mediu. Obţinerea unei Autorizaţii de mediu poate fi un proces lipsit de obstacole dacă se apelează la serviciile unei firme specializate în servicii de mediu. Astfel, se transmit toate documentele necesare, iar firma întreprinde toate demersurile necesare pentru obţinerea Autorizaţiei de mediu, conform termenelor legale. O bună colaborare între consultantul de mediu şi beneficiarul actului de reglementare duce, cu succes, la atingerea tuturor obiectivelor propuse. Contactaţi specialiştii noştri în servicii de mediu şi protecţia mediului şi beneficiaţi de servicii prompte şi profesioniste! Funcţionarea fără autorizaţie de mediu poate fi sancţionată cu amendă (OUG 195/2005 privind protecţia mediului) de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoane fizice şi de la 30.000 lei la 60.000 lei, pentru persoane juridice.

Ce este autorizatia de mediu?

 

Autorizatia de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de funcţionare ai unei activitati existente sau ai unei activitati noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea in functiune.   

Procedura prin care este reglementata autorizatia de mediu este stabilita prin OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.  

De asemenea mai exista o categorie a autorizatiei de mediu - autorizatia integrata de mediu; aceasta reprezinta un act tehnico-juridic emis de autoritatile competente, conform dispozitiilor legale in vigoare, care da dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o instalatie, in anumite conditii care sa asigure ca instalatia corespunde cerintelor privind prevenirea si controlul integrat al poluarii. Autorizatia poate fi eliberata pentru una sau mai multe instalatii sau parti ale instalatiilor situate pe acelasi amplasament si care sunt exploatate de acelasi titular.

Categoriile de activitati industriale pentru care este necesara obtinerea autorizatiei integrate de mediu sunt prevazute in Anexa nr.1 la OUG nr. 152/2005 , privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii.

Atentie: nu toate activitatile  au nevoie de autorizatie de mediu iar o lista a activitatilor ce necesita obtinerea unei autorizatiei de mediu o gasiti in Anexa 1 a OM nr. 1798/2007.    

Doriti o autorizatie de mediu simplu, rapid si fara batai de cap? Apelati ACUM la GREEN ENVIRO SOLUTIONS!

 

Documentele necesare obtinerii autorizatiei de mediu

 

 In momentul solicitarii autorizatiei de mediu, aveti nevoie de urmatoarele acte:  

 • cerere tip pentru eliberarea autorizatiei de mediu
 • fisa de prezentare si declaratia din Anexa 2 din OM  nr 1798/2007
 • dovada prin care este facuta publica solicitarea prin cel putin una din modalitatile de informare prezentate in Anexa 3
 • planul de situatie si planul de incadrare in zona a obiectivului  
 • proces verbal de constatare pentru verificarea respectarii conditiilor impuse prin acordul de mediu intocmit potrivit Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului sau, dupa, caz nota privind stadiul de realizare a programului de conformare existent.
 • formularul de inregistrare prevazut in tabelul nr.1 din Anexa nr. 5 insotit de documentele specificate de acestea, in cazul autorizarii activitatii gradinilor zoologice, acvariilor publice si centrelor de realibitare sau de ingrijire.
 • dovada achitarii tarifului la caseria agentiei pentru protectia mediului
 • dosar plic

In functie de specificul activitatii, A.N.P.M. poate solicita, dupa ce se verifica amplasamentul si analizeaza documente depuse, informatii, acte sau documente suplimentare.  

Termenul de eliberare al autorizatiei de mediu este de maximum 90 de zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete si este valabila 5 ani. Prelungirea valabilitatii unei autorizatii deja existente, se solicita cu 45 de zile inainte de expirarea acesteia; actele necesare solicitarii autorizatiei de mediu se depun la oficiul ANPM, pe raza careia se afla amplasamentul. 

Autorizatia de mediu nu se emite in cazul in care:

 1. a) daca nicio varianta a programului pentru conformare nu asigura incadrarea in conditiile care permit autorizarea, raportate la standardele si reglementarile in vigoare;
  b) daca titularul activitatii nu respecta obligatiile ce ii revin prin prezenta procedura;
  c) in situatia in care nu au fost respectate conditiile impuse in procedura de evaluare a impactului asupra mediului;
 2. d) in situatia in care nu au fost realizate integral masurile prevazute in programul pentru conformare, anexa la autorizatia de mediu emisa anterior.

Transferul autorizatiei de mediu este reglementat de OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru solicitarea unui transfer al autorizatiei de mediu nu se percep taxe. 

 

Doriti sa transferati autorizatia de mediu? Iata ce aveti de facut...

 

In cazul in care va doriti sa transferati autorizatia de mediu unei alte persoane aveti nevoie de urmatoarele documente: 

 • cerere tip prin care se solicita transferul autorizatiei de mediu
 • declaratie pe propria raspundere data de noul titular cum ca desfasoara activitatea in aceleasi conditii pentru care a fost emisa autorizatia de mediu
 • autorizatia de mediu in original
 • copie dupa certificatul constatator si incheiere emise de Oficiul Registrului Comertului cu privire la transferul intre vechiul si noul propietar
 • copie Xerox Certificat Unic de Inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului cu numele noului proprietar
 • copie Xerox care atesta dreptul de propietate sau folosinta asupra spatiului pentru noul proprietar – contract de vanzare-cumparare, extras de carte funciara/contract de inchiriere/comodat etc.

 

Stiti cum puteti beneficia de prelungirea autorizatiei de mediu?

 

Autorizatia de mediu se poate revizui anual doar daca exista schimbari majore care au stat la baza emiterii ei. In cazul in care exista schimbari majore, titularul are obligatia sa informeze Agentia Nationala pentru Protectia Mediului despre acest fapt, specificand toate detaliile ce s-au modificat, astfel incat, pe baza acestor informatii se va emite o noua autorizatie de mediu. 

 

Ce presupune revizuirea autorizatiei de mediu? 

 

Revizuirea autorizatiei de mediu se realizeaza ori de cate ori exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei. Titularul activitatii informeaza in scris Autoritatea Competenta Protectia Mediului (ACPM) despre acest lucru, iar ACPM emite o autorizatie de mediu revizuita, incluzand acele date care s-au modificat, sau decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizatii de mediu.

Revizuirea decisa se realizeaza prin emiterea unei autorizatii de mediu care pastreaza numarul si data autorizatiei de mediu supuse revizuirii, urmata de sintagma "revizuita la data de ......................." Autorizatia revizuita este valabila pana la expirarea duratei de valabilitate a autorizatiei de mediu initiale, supuse revizuirii.

Autorizatiile de mediu se verifica si vizeaza anual de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului pentru a se putea constata eventualele nereguli; autorizatiile de mediu nevizate isi pierd valabilitatea in momentul in care titularul nu mai este acelasi sau s-a schimbat denumirea/forma juridica a societatii.   
 

Sanctiuni

 

Functionarea fara autorizatie de mediu poate fi sanctionata cu amenda conform OUG 195/2005 privind protectia mediului? Cuantumul amendei este de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoane fizice si de la 30.000 lei la 60.000 lei, pentru persoane juridice.

 

Obtinerea unei autorizatii de mediu poate fi un proces lipsit de obstacole daca apelati la serviciile unei firme specializate in consultanta de mediu asa cum este Green Enviro Solutions. O buna colaborare intre consultantul de mediu si beneficiarul actului de reglementare duce, cu succes, la atingerea tuturor obiectivelor propuse.
Contactati specialistii nostri in servicii de mediu si protecţia mediului si beneficiati de servicii prompte si profesioniste!

Autorizatie de Mediu?

Apelati ACUM la GREEN ENVIRO SOLUTIONS - simplu, rapid si fara batai de cap!