obligatii mediu institutii publice

Care sunt obligatiile de mediu ale institutiilor publice?

 

Daca in articolele precedente am adus in atentia voastra obligatiile de mediu ale agentilor economici, astazi tratam un subiect de interes mai ales pentru institutiile publice. Asadar, acordam o atentie deosebita administratiilor publice in ceea ce priveste indeplinirea  obligatiilor legislative de mediu, un subiect de interes in special datorita inaspririi legislatiei specifice si inmultirii controalelor din partea autoritatilor competente pentru asigurarea respectarii acesteia.

Care sunt obligatiile de mediu ale institutiilor publice?

 

Obligatiile de mediu ale institutiilor publice (primarii, prefecturi, consilii locale sau alte unitati administrativ teritoriale), este reglementata de un pachet legislativ ce impune o serie de monitorizari privind impactul pe care il au deseurile asupra mediului inconjurator; astfel, Legea 211/2011 si HG 856/2002 privind gestionarea deseurilor, Ordinul de ministru Nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje, OUG 195/2005 privind protectia mediului, etc, obliga administratiile publice locale, respectiv primarii unitatilor administrativ-teritoriale sau reprezentanti ai acestora,  de controla urmatoarele categorii de activitati:

 • generarea, colectarea, stocarea, transportul si tratarea deseurilor menajere si de construcţie si implementarea planului de gestiune a acestora;
 • eliminarea deseurilor de productie si a celor periculoase si implementarea planului local de gestiune a acestora;
 • facilitatile si instalatiile pentru stocarea si neutralizarea deseurilor menajere si de constructie si cele pentru eliminarea deseurilor industriale si periculoase.

Autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele obligatii privind regimul deseurilor:

 • asigura implementarea la nivel local a obligatiilor privind gestionarea deseurilor asumate de Romania;
 • urmaresc si asigura indeplinirea prevederilor din planurile regionale si judetene de gestionare a deseurilor;
 • elaboreaza strategii si programe proprii pentru gestionarea deseurilor;
 • hotarasc asocierea cu alte autoritati ale administraţiei publice locale pentru realizarea unor lucrari de interes public privind gestiunea deseurilor, in conditiile prevazute de lege;
 • asigura colectarea selectiva, transportul, neutralizarea, valorificarea şi eliminarea finala a deseurilor, inclusiv a deseurilor menajere periculoase, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 • asigură spatiile necesare pentru colectarea selectiva a deseurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecarui tip de deseu, precum si functionalitatea acestora;
 • asigura informarea prin mijloace adecvate a locuitorilor asupra sistemului de gestionare a deseurilor din cadrul localitatilor;
 • actioneaza pentru refacerea si protectia mediului;

In ceea ce priveste colectarea selectiva a DEEE provenite de la gospodariile particulare, unitatile administrativ-teritoriale au următoarele obligatii:

 • de a organiza, de a gestiona si de a coordona colectarea separata a deseurilor de echipamente electrice si electronice de la gospodariile particulare si transportul acestora la unul din punctele de colectare prin intermediul serviciului public de salubrizare
 • de a stabili si de a comunica agentiei judetene pentru protectia mediului modalitatea si frecventa de colectare a DEEE de la gospodăriile particulare,
 • de a preda DEEE colectate catre producatorii sau organizatiile colective ale acestora in vederea reciclarii DEEE
 • de a asigura evidenta DEEE intrate si ieşite din punctele de colectare si de a raporta anual datele agenţiilor judetene pentru protectia mediului

Lipsa controlului acestor activitati si a raportarilor in termenele stabilite in legislatie de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau Agentiile Judetene pentru Protectia Mediului, conduce la o serie de sanctiuni financiare pentru nerespectarea normelor privind protectia mediului.

Vreti sa stiti in concret ce riscati? Cititi in continuare…

Care sunt autoritatile de control pentru respectarea legislatiei de mediu?

 

Autoritatile teritoriale de protectie a mediului, prin intermediul Comisariatelor Judetene din cadrul Garzilor Nationale de Mediu inspecteaza si iau masuri pentru respectarea de catre cei implicati in gestionarea deseurilor a legislatiei de mediu in vigoare si a conditiilor de autorizare impuse conform legii, tin evidenta si comunica celor interesati toate informatiile ce privesc deseurile.

In cazul in care investitiile si activitatile se desfasoara pe un teritoriu mai mare decat un judet, autoritatile competente pentru inspectie si control sunt autoritatile centrale pentru protectia mediului. Autoritatile publice teritoriale pentru sanatate exercita controlul sanitar al activităţilor din domeniul gestiunii deseurilor cu impact asupra sanatatii populaţiei.

Autoritatile vamale, cele de control al frontierei si reprezentanti ai autoritatii de protectie a mediului controleaza impreuna cu alte autoritati publice centrale si locale si iau masuri pentru asigurarea conformitatii incarcaturilor cu documentele insotitoare si pentru respectarea prevederilor legale referitoare la îndeplinirea conditiilor de import, export si tranzit ale deseurilor.

Ce activitati aflate in subordinea institutiilor publice constituie infractiune si se  sanctioneaza ca atare?

Dintre obligatiile institutiilor publice privind regimul deseurilor se sanctioneaza:

 • abandonarea deseurilor si a ambalajelor pe spatiile verzi, caile de comunicatie, in locuri publice sau in alte locuri nepermise;
 • nerespectarea prevederilor planurilor de gestionare a deseurilor;
 • necontractarea cu unitati specializate a colectarii, reutilizarii, reciclarii, transportului si eliminarii deseurilor, in situatia in care aceste activitati nu se pot executa prin mijloace proprii;
 • transportul si eliminarea deseurilor fara asigurarea masurilor de protectie a sanatatii populatiei si a mediului;
 • acceptarea la depozitare a deseurilor nepericuloase si periculoase, fara a fi supuse unor operatiuni de tratare;
 • refuzul furnizarii datelor necesare elaborarii planurilor privind gestionarea deseurilor, conform prevederilor legale;
 • lipsa unei evidente stricte a producerii, transportului, valorificarii si eliminarii deseurilor.

Ce sanctiuni risca institutiile publice care nu respecta legislatia pentru protectia mediului?

În cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare, institutiile administrativ-teritoriale datorează o contribuţie de 50 lei/tonă, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual şi cantitatea efectiv încredinţată spre reciclare şi alte forme de valorificare.

Anexa nr. 6
la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005

Obiectivul anual de reducere a cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare, prevăzut la articolul. 9 alin. (1) lit. p)


Anul                                                 Obiectivul anual de reducere a cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare
                                                                                                                      (procent) din care:

                        Total                                                               Reciclare                                                                                    Alte forme de valorificare

2018               35%                                                                  min 30%                                                                                                                 5%
2019              42%                                                                   min 35%                                                                                                                 7%
2020             60%                                                                   min 50%                                                                                                                10%

 
Nerespectarea prevederilor Legii nr. 211/2011, se sanctionează cu amendă contraventionala. Sa enumeram doar cateva dintre sanctiunile care se stabilesc cel mai des de catre organele de control...   
 
 • Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 25.000 lei la 50.000 lei, pentru persoane juridice, lipsa evidentei stricte a substantelor si preparatelor periculoase precum si lipsa de a furniza informatiile si datele cerute de autoritatea competenta pentru protectia mediului;
 • Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei, pentru persoane juridice, lipsa evidentei rezultatelor si raportarea autoritatii competente pentru protectia mediului a rezultatelor automonitorizarii emisiilor poluante, conform prevederilor actelor de reglementare;
 • Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei lipsa evidentei deseurilor generate;
 • Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice lipsa evidentei si a raportarii uleiurilor proaspete consumate, precum si a uleiurilor uzate generate/colectate/valorificate/eliminate.

Vi se pare ridicat cuantumul lor? Si acestea sunt, asa cum spuneam, doar o parte din amenzile pe care legea protectiei mediului le stabileste…

Doresti o companie specializata in domeniul consultantei de mediu pentru institutia publica pe care o reprezinti?

Reprezinti o institutie publica si iti doresti sa cunosti obligatiile tale conform legislatiei privind protectia mediului fara a mai studia pagini intregi de legi si hotarari de guvern? Nimic mai simplu – apeleaza la serviciile Green Enviro Solutions, firma de consultanta de mediu care te ajuta sa te conformezi cu prevederile legislative in domeniu si sa eviti posibilele sanctiuni in cazul neconformarii!

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *