Evidenta gestiunii deseurilor

 

Evidenţa gestiunii deşeurilor este reglementată prin Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

Conform legii, producătorii de deşeuri, deţinătorii de deşeuri, comercianţii şi brokerii, operatorii economici care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor au obligația de a ține la zi o evidenţă a gestiunii deşeurilor, pentru fiecare tip de deşeu și să o transmită agenției de protecția mediului de care aparține.

Evidenţa gestiunii deşeurilor se raportează anual, conform modelelor prevăzute în anexa 1 a HG 856/2002, cu completările ulterioare.

  • Capitolul 1 – Generarea deşeurilor
  • Capitolul 2 – Stocarea provizorie, tratarea şi transportul deşeurilor
  • Capitolul 3 – Valorificarea deşeurilor
  • Capitolul 4 – Eliminarea deşeurilor

Servicii de mediu specializate

Prin externalizarea serviciilor de managementul și evidența gestiunii deșeurilor către o firmă specializată în servicii de mediu, aşa cum este Green Enviro Solutions, se asigură atât garanția respectării legislației de mediu în vigoare cât și găsirea și aplicarea celor mai eficiente soluții.

Doreşti consultanţă de mediu?

Solicită o ofertă!

Green Enviro Solutions oferă servicii de mediu specializate – de la gestionarea corectă a tipurilor de deșeuri, realizarea auditului de mediu, evidența gestiunii deșeurilor și raportările către APM şi ANPM, raportările către AFM până la identificarea agenților autorizați de colectare a deșeurilor sau instruirea personalului.

Green Enviro Solutions - Consultanta de Mediu

Telefon firma de consultanta de mediu

Raportarea evidenței gestiunii deșeurilor – modele pentru cele 4 tabele

Va doriti un consultant de mediu specializat in evidenta gestiunii deseurilor? GREEN ENVIRO SOLUTIONS preia intreaga responsabilitate a conformitatii cu legislatia de mediu si va ofera un consultant dedicat!