Autorizaţii de mediu

Green Enviro Solutions, firmă specializată în servicii de mediu, asigură toate demersurile necesare pentru obţinerea Autorizaţiei de mediu:

  • Identificarea codurilor CAEN specifice activităţii clientului, pentru stabilirea necesităţii Autorizaţiei de mediu;
  • Identificarea Autorităţii pentru Protecţia Mediului cu atribuţii în emiterea Autorizaţiei de mediu respective;
  • Întocmirea documentaţiei tehnice necesare pentru obţinerea Autorizaţiei de mediu (fişa de prezentare, declaraţii);
  • Înregistrarea societăţii comerciale în Sistemul Integrat de Mediu de pe site-ul ANPM – secţiunea reglementări;
  • Publicarea anunţurilor specifice de mediu;
  • Identificarea neconformităţilor privind protecţia mediului legate de amplasament;
  • Reprezentarea societăţii în relaţia cu Agenţia pentru Protecţia Mediului şi cu autorităţile de control;
  • Activităţi de monitorizare a calităţii mediului, solicitate prin Autorizaţia de mediu: identificarea laboratoarelor acreditate în vederea efectuării analizelor de apă, aer, sol, zgomot şi vibraţii.
Legislaţia de mediu este destul de vastă, iar domeniile de activitate sunt variate. Unele activităţi pot genera un impact semnificativ asupra mediului, altele pot avea o influenţă redusă (de exemplu, o activitate care generează numai deşeuri, cum ar fi un service auto). Legislatia de mediu prevede că numai pentru anumite coduri CAEN este necesară solicitarea unei Autorizaţii de mediu. Obţinerea unei Autorizaţii de mediu poate fi un proces lipsit de obstacole dacă se apelează la serviciile unei firme specializate în servicii de mediu. Astfel, se transmit toate documentele necesare, iar firma întreprinde toate demersurile necesare pentru obţinerea Autorizaţiei de mediu, conform termenelor legale. O bună colaborare între consultantul de mediu şi beneficiarul actului de reglementare duce, cu succes, la atingerea tuturor obiectivelor propuse. Contactaţi specialiştii noştri în servicii de mediu şi protecţia mediului şi beneficiaţi de servicii prompte şi profesioniste! Funcţionarea fără autorizaţie de mediu poate fi sancţionată cu amendă (OUG 195/2005 privind protecţia mediului) de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoane fizice şi de la 30.000 lei la 60.000 lei, pentru persoane juridice.